Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kryograf
registrační půdní mrazoměrměření promrzání půdy. Jeho záznam se označoval jako kryogram.
Termín se skládá z řec. κρύος [kryos] „mráz“ (z něhož podle některých teorií pochází i slovo krystal) a z komponentu -γραφos [-grafos], odvozeného od slovesa γράφειν [grafein] „psát“.
angl: cryograph; slov: kryograf; něm: Kryograph m; rus: криограф  1993-a3
podpořila:
spolupracují: