Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kryogram
záznam kryografu.
Termín vznikl odvozením od termínu kryograf, analogicky k pojmům telegraf a telegram. Skládá se z řec. κρύος [kryos] „mráz“ (z něhož podle některých teorií pochází i slovo krystal) a γράμμα [gramma] „písmeno, zápis“.
angl: cryogram; slov: kryogram; něm: Kryogramm n; rus: криограмма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: