Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

krystalek ledový
v meteorologii krystalek ledu o velikosti oblačné nebo srážkové částice vznikající v oblaku. Jednotlivé krystalky mohou mít různé tvary převážně v rámci šesterečné krystalové soustavy. Vznikají heterogenní nukleací na ledových jádrech nebo jako důsledek mrznutí oblačných kapek, rostou primárně difuzí vodní páry v ledových nebo smíšených oblacích. Růstem ledových krystalků, příp. jejich agregací do sněhových vloček vzniká sněžení.
angl: ice crystal; slov: ľadový kryštálik; něm: Eiskristall m; rus: ледяной кристалл  1993-b3
podpořila:
spolupracují: