Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

křivka nasycených par
slov: krivka nasýtených pár; něm: Sättigungsdampfdruckkurve f  2017
podpořila:
spolupracují: