Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

křivka stavová
obecně grafické vyjádření změn fyz. stavu vert. se pohybující vzduchové částice. V praxi grafické vyjádření změn teploty adiabaticky vystupující či sestupující vzduchové částice na termodynamickém diagramu. Viz též děj adiabatický.
angl: state curve; slov: stavová krivka; něm: Zustandskurve f; rus: кривая состояния  1993-a2
podpořila:
spolupracují: