Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kříž anemometru miskový
někdy též Robinsonův kříž, viz systém anemometru miskový.
angl: cup wheel of anemometer; slov: miskový kríž anemometra  0000
podpořila:
spolupracují: