Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kupa
čes. překlad termínu cumulus. Viz též oblak kupovitý.
V českém termínu se odráží synonymní vztah mezi slovesy kupit a kumulovat.
slov: kopa; rus: куча  1993-a1
podpořila:
spolupracují: