Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kupa slohová
čes. překlad termínu stratocumulus.
slov: slohová kopa; rus: слоисто-кучевое облако  1993-a1
podpořila:
spolupracují: