Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kupa vysoká
čes. překlad termínu altocumulus.
slov: vyvýšená kopa; rus: высоко-кучевое облако  1993-a1
podpořila:
spolupracují: