Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kyanometr
viz cyanometr.
slov: kyanometer  0000
podpořila:
spolupracují: