Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kymácení letadla
krátkodobé výchylky letadla ve vert., popř. horiz. směru, vyvolané turbulencí atmosféry v letové hladině. Kymácení letadla je termín používaný v letecké meteorologii.
angl: bumpy flight; slov: hádzanie lietadla; rus: болтанка самолета  1993-a2
podpořila:
spolupracují: