Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

labilita atmosféry
méně vhodné označení pro vertikální instabilitu atmosféry.
slov: labilita atmosféry; něm: Labilität der Atmosphäre f; rus: неустойчивость атмосферы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: