Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

látky organické těkavé
viz VOC.
angl: volatile organic compounds; slov: prchavé organické látky; něm: flüchtige organische Stoffe  2014
podpořila:
spolupracují: