Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

lázně klimatické
místo s léčivým klimatem, v němž je zákl. léčebnou metodou klimatická léčba neboli klimatoterapie, kde jsou pro tuto metodu odpovídající léčebná zařízení, je zajištěna odb. lékařská péče a jemuž byl ministerstvem zdravotnictví udělen lázeňský statut. Na klimatické lázně se kladou vyšší požadavky z ekologického hlediska než na přírodní léčebné lázně minerální. Viz též místo klimatické.
angl: climatic health resort; slov: klimatické kúpele; něm: heilklimatischer Kurort m, Klimakurort m; rus: климатический курорт  1993-a1
podpořila:
spolupracují: