Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

leader
[lídr] - syn. výboj blesku vůdčí.
Termín je přejat z angl. leader „vůdce“.
angl: leader; slov: leader; rus: лидер  1993-a1
podpořila:
spolupracují: