Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

atlas podnebí
angl: climatological atlas; slov: atlas podnebia; něm: Klimaatlas m; fr: atlas climatique m; rus: климатический атлас  1993-a3
podpořila:
spolupracují: