Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

led oblačný
1. obecné označení veškerých ledových částic (jednotlivých ledových krystalků, jejich shluků - sněhových vloček, ledových krupek a krup) v oblaku;
2. při parametrizaci mikrofyzikymodelech numerické předpovědi počasí se užívá kategorie oblačného ledu, která zahrnuje malé ledové částice unášené prouděním v oblaku, jejichž pádovou rychlost lze zanedbat. Viz též autokonverze, voda oblačná.
angl: cloud ice; slov: oblačný ľad; něm: Wolkeneis n; rus: лед в облаках  2014
podpořila:
spolupracují: