Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

léto
jedna z hlavních klimatických, příp. fenologických sezon ve vyšších zeměp. šířkách dané polokoule, vymezená např. takto:
1. období od letního slunovratu do podzimní rovnodennosti (astronomické léto);
2. trojice letních měsíců, na sev. polokouli červen, červenec a srpen (tzv. klimatologické léto);
3. období s prům. denními teplotami vzduchu 15 °C a vyššími (tzv. vegetační léto).
angl: summer; slov: leto; něm: Sommer m; rus: лето  1993-a3
podpořila:
spolupracují: