Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

liják
lid. výraz pro silný déšť. Nejčastěji se jedná o déšť přívalový.
angl: rain gush; slov: lejak; něm: Platzregen m, Regenguss m, Starkregen m; rus: ливень  1993-a3
podpořila:
spolupracují: