Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

listovitost tropopauzy
zvláštní případ struktury tropopauzy, který je charakteristický výskytem několika vrstev vzduchu s odlišným vertikálním teplotním gradientem. Jev souvisí především se zánikem původních a vznikem nových tropopauz při střídání vzduchových hmot různých vlastností. V listovitosti tropopauzy se odráží výraznost cirkulačních procesů v dané oblasti. Viz též tropopauza vícevrstvá.
angl: foliated structure of tropopause; slov: listovitosť tropopauzy; něm: blättrige Struktur der Tropopause f; rus: листовидная структура тропопаузы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: