Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

litometeor
meteor vytvořený soustavou částic, které jsou většinou pevného skupenství, ne však ledové. Tyto částice jsou rozptýleny ve vzduchu nebo zdviženy z povrchu země větrem. Podle klasifikace v rámci Mezinárodního atlasu oblaků mezi litometeory patří zákal, prachový zákal, kouř, zvířený prach nebo písek, prachová nebo písečná bouře a prachový nebo písečný vír. Viz též litosféra.
Termín se skládá z řec. λίθος  [lithos] „kámen“ (srov. monolit) a slova meteor.
angl: lithometeor; slov: litometeor; něm: Lithometeor n; rus: литометеор  1993-a3
podpořila:
spolupracují: