Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

litosféra
vnější pevný obal Země, zahrnující zemskou kůru a nejsvrchnější část zemského pláště. Viz též biosféra, pedosféra, kryosféra.
Termín se skládá z řec. λίθος [lithos] „kámen“ (srov. monolit) a σφαῖρα [sfaira] „koule, míč“ (přes lat. sphaera „koule, nebeská báň“); vznikl analogicky k termínu atmosféra.
angl: lithosphere; slov: litosféra; něm: Lithosphäre f; rus: литосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: