Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

atmosféra adiabatická
polytropní atmosféra, ve které je vert. teplotní gradient všude roven suchoadiabatickému gradientu vd = 0,0098 K.m–1. Jestliže v adiabatické atmosféře položíme teplotu zemského povrchu rovnou 273 K, potom ve výšce zhruba 27,9 km klesne teplota na 0 K a tuto výškovou hladinu považujeme za horní hranici adiabatické atmosféry.
angl: adiabatic atmosphere; slov: adiabatická atmosféra; něm: adiabatische Atmosphäre f; fr: atmosphère sèche adiabatique f; rus: адиабатическая атмосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: