Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

lokátor kvantový optický
syn. lidar.
slov: optický kvantový lokátor; rus: оптический локатор квантовый  1993-a1
podpořila:
spolupracují: