Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

lom světla v atmosféře
angl: atmospheric refraction of light; slov: lom svetla v atmosfére; rus: преломление света в атмосфере  1993-a1
podpořila:
spolupracují: