Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

atmosféra autobarotropní
modelová atmosféra, která se sama udržuje ve stavu barotropie. Viz též atmosféra barotropní.
angl: autobarotropic atmosphere; slov: autobarotropná atmosféra; něm: autobarotrope Atmosphäre f; fr: atmosphère autobarotrope f; rus: автобаротропная атмосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: