Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

macroburst
[makrobé(r)st] – downburst velkého měřítka s horiz. průměrem přesahujícím cca 4 km. Ničivé větry trvají zpravidla 5 až 30 minut a dosahují rychlosti až 60 m.s–1. Macroburst je nebezpečný meteorologický jev, který může ovlivnit rozsáhlé území a způsobit podobné škody jako tornádo.
Termín vznikl z termínu downburst dosazením řec. μακρός [makros] „velký“ na místo jeho první části, analogicky k termínu microburst.
angl: macroburst; slov: macroburst; něm: Macroburst m; rus: макропорыв, макрошквал  1993-a2
podpořila:
spolupracují: