Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

makrometeorologie
část meteorologie pojednávající o met. dějích velkého měřítka. Jedná se o děje charakterizované přítomností atmosférických vírů s vert. osou rotace a s poloměry řádu nejméně stovek km. Viz též mezometeorologie, mikrometeorologie.
Termín se skládá z řec. μακρός [makros] „velký“ a slova meteorologie.
angl: macrometeorology; slov: makrometeorológia; něm: Makrometeorologie f; rus: макрометеорология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: