Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mapa aerologická
angl: aerological chart; slov: aerologická mapa; něm: aerologische Karte f; rus: аэрологическая карта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: