Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mapa analyzovaná
met. mapa přízemní nebo výšková, na níž jsou zakresleny izolinie meteorologických prvků, zejména izobary nebo izohypsy, izotermy, izotachy aj., určeny polohy atm. front, zakresleno rozložení atm. srážek a jejich druhů, výskyt mlh, bouřek atd. Analýza se vyjadřuje smluvenými značkami, symboly a barvami.
angl: analysed chart; slov: analyzovaná mapa; něm: analysierte Karte f; rus: проанализированная карта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: