Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

atmosféra čistá
atmosféra tvořená pouze směsí plynů přirozeně přítomných v atmosféře Země a vodou ve všech skupenstvích. Viz též atmosféra suchá a čistá, vzduch čistý, příměs atmosférická.
angl: clear atmosphere; slov: čistá atmosféra; něm: reine Luft f; fr: atmosphère pure f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: