Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mapa oslunění
topoklimatologická mapa velkého měřítka, znázorňující rozložení teor. délky slunečního svitu na zemského povrchu bez ohleduna oblačnost, udávané v časových jednotkách (zpravidla v hodinách za den). Na rozdílod map trvání slunečního svitu, jejichž údaje jsou získány přímým měřenímslunoměrem na met. stanicích, mapy oslunění vycházejí z výpočtůastronomicky možného trvání slunečního svitu (oslunění míst) s ohledem na skut.převýšení překážek na obzoru. M. o. mají uplatnění v ekologii, v urbanismu, bioklimatologii apod. V. t. oslunění, topoklima, mapa ozáření
angl: chart of sunshine duration  0000
podpořila:
spolupracují: