Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

atmosféra homogenní
polytropní atmosféra, ve které je hustota vzduchu s výškou konstantní, přičemž je rovna hustotě vzduchu u hladiny moře ve standardní atmosféře. Vert. teplotní gradient v homogenní atmosféře má hodnotu autokonvekčního gradientu. Výška této modelové atmosféry je přibližně 8 000 m.
angl: homogeneous atmosphere; slov: homogénna atmosféra; něm: homogene Atmosphäre f; fr: atmosphère homogène f; rus: однородная атмосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: