Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mapa „průběhová“
met. mapa, která znázorňuje průběh počasí za 24 h na základě zprávy INTER sestavované v české povětrnostní službě. Tato mapa se v provozní praxi slang, označuje jako „interovka".
  0000
podpořila:
spolupracují: