Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mapa relativní topografie předpovědní
mapa předpokládaného budoucího rozložení tlouštěk vrstvy vzduchu mezi dvěma standardními izobarickými hladinami, vyjádřeného pomocírelativních izohyps. Sestavuje se v předpovědních centrech na základě výstupů numerických předpovědních modelů pro různé termíny. V. t. mapa absolutní topografie předpovědní.
angl: prognostic thickness chart  0000
podpořila:
spolupracují: