Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mapa topografie tropopauzy
angl: tropopause topography chart; slov: mapa topografie tropopauzy; něm: Karte der Tropopausenhöhe f; rus: карта топографии тропопаузы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: