Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

maritimita klimatu
slov: maritimita klímy; něm: Maritimität f; rus: океаничность  1993-b2
podpořila:
spolupracují: