Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

maximum měsíční průměrné
průměr měsíčních maxim meteorologického prvku dosažených v daném kalendářním měsíci za dlouholeté období nebo od počátku měření. Např. na stanici Praha-Klementinum je za období 1775–2010 prům. lednové maximum teploty vzduchu 8,3 °C.
angl: mean monthly maximum of meteorological element; slov: priemerné mesačné maximum; něm: mittleres Monatsmaximum n; rus: средний месячный максимум метеорологического элемента  1993-a3
podpořila:
spolupracují: