Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

maximum srážkové podružné
v klimatologii zvýšení úhrnů srážek po jejich předchozím snížení, které nedosahuje hodnoty hlavního srážk. maxima. Projevuje se v roč. chodu srážek charakterizovaném prům. srážk. úhrny. V Čechách je pozorováno v lednu, ojediněle v horských a podhorských pohraničních oblastech i v prosinci. Na většině území Slovenska, zejm. na jihozápadě a jihu, se vyskytuje v listopadu, ojediněle i v říjnu a prosinci. Podzimní zvýšení srážek se projevuje i na již. a stř. Moravě a roztroušeně i v Čechách.
angl: secondary precipitation maximum  0000
podpořila:
spolupracují: