Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aeroklimatologie
Termín se skládá z řec. ἀήρ [aér] „vzduch“ a slova klimatologie.
angl: aeroclimatology; slov: aeroklimatológia; něm: Aeroklimatologie f; fr: aéroclimatologie f; rus: аэроклиматология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: