Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

maximum tlakové
syn. maximum barické – zast. označení pro anticyklonu; střed tlakového maxima býval dříve na synoptických mapách označován písmenem M.
angl: pressure maximum; slov: tlakové maximum; něm: Druckmaximum n; rus: барический максимум  1993-a2
podpořila:
spolupracují: