Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

měření dohlednosti
meteorologické měření za účelem zjišťování definované dohlednosti, jakou je např. meteorologická dohlednost, šikmá dohlednost, vertikální dohlednost, dohlednost dráhových světel aj. Vzdálenosti, na které jsou vidět definovaná světla za soumraku nebo v noci, lze převádět na hodnoty met. dohlednosti, která se vyjadřuje v m nebo v km. Pro přístrojová měření bývá použit měřič průzračnosti neboli transmisometr, popř. měřič dohlednosti, používající dopředný rozptyl světla v atmosféře neboli forward scatterometr. Viz též měření dráhové dohlednosti, pozorování meteorologické dohlednosti.
angl: visibility measurement; slov: meranie dohľadnosti; něm: Sichtweitenmessung f; rus: измерение видимости  1993-a3
podpořila:
spolupracují: