Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

měření meteorologické
zjišťování hodnot meteorologických prvků pomocí vhodné měřicí techniky. Výsledkem met. měření jsou při abs. měření přímo fyz. veličiny, nebo při rel. měření podíly, popř. %. Výsledky met. měření se vždy vztahují k místu a času jejich konání (viz stanice meteorologická). Kvalita výsledku je ovlivněna použitou technikou a metodikou měření; proto by údaje o technice a metodice měly vždy být doplňkem souboru met. údajů. Viz též pozorování meteorologické, přístroj meteorologický.
angl: meteorological measurement; slov: meteorologické meranie; něm: meteorologische Messung f; rus: метеорологическое измерение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: