Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

měření meteorologické družicové
získávání, zpracování a vyhodnocení údajů o stavu atmosféry, případně zemského povrchu a mořské hladiny pomocí přístrojů umístěných na meteorologických družicích. Družicová měření poskytují informace především o rozložení oblačnosti a jejích základních vlastnostech (mikrofyzikálním složení a jasové teplotě horní hranice oblačnosti, optické mohutnosti, typu oblačnosti, aj.), o vertikálních profilech některých prvků atmosféry, o dynamice různých jevů (vývoj a pohyb různých meteorologických jevů či systémů), o proudění v atmosféře, přítomnosti sněhové pokrývky a mořského ledu, teplotě hladiny moří a oceánů, aj. Dlouhodobé řady družicových měření různých prvků jsou následně využívány v klimatologii.
angl: meteorological satellite measurement; slov: družicové meteorologické meranie; něm: meteorologische Satellitenmessung f; rus: спутноковое метеорологическое измерение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: