Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

atmosféra půdní
slov: pôdna atmosféra; něm: Bodenluft f; rus: почвенный воздух  1993-a1
podpořila:
spolupracují: