Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

měření meteorologické radarové
slov: rádiolokačné meteorologické meranie; něm: meteorologische Radarmessung f; rus: радиолокационное метеорологическое измерение  1993-b1
podpořila:
spolupracují: