Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

měření meteorologické terénní ambulantní
zpravidla krátkodobé met. měření, jehož cílem je zjišťovat topoklimatické a mikroklimatické poměry určitého území a míst, hodnotit vliv terénu na meteorologické prvky, objasňovat met. příčiny některých např. biologických jevů v přírodě apod. Tato měření směřují k průzkumu inverzních poloh, teplotních poměrů vzhledem k orientaci a sklonu svahů, větrných poměrů, znečištění ovzduší atd. Provádí se v návaznosti na pozorování ve stálé staniční síti, a zvláště za vhodných povětrnostních situací. Viz též mikroklima, topoklima, inverze teploty vzduchu, inverze vlhkosti vzduchu, bonitace klimatologická, klima svahové.
angl: ambulatory meteorological measurement; slov: ambulantné terénne meteorologické meranie; rus: метеорологические полевые измерения  1993-a1
podpořila:
spolupracují: