Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

atmosféra Rayleighova
modelová atmosféra, ve které je procházející sluneční záření ovlivňováno pouze rozptylem elektromagnetického vlnění v atmosféře na molekulách atmosférických plynů. To znamená, že nepůsobí jiný typ rozptylu a neexistuje ani absorpce záření. Vlastnosti Rayleighovy atmosféry zhruba splňuje suchá a čistá atmosféra.
angl: Rayleigh atmosphere; slov: Rayleighova atmosféra; něm: Rayleigh-Atmosphäre f; rus: релеевская атмосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: