Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

měření výparu
určení množství vodní páry, které je za zvolený časový interval předáno do atmosféry sledovaným vodním nebo jiným vlhkým povrchem. Výpar se měří v mm vodního sloupce, který by se vytvořil z vypařené vody na ploše shodné velikosti s velikostí vypařujícího se povrchu. Výpar z volné vodní hladiny se měří výparoměry, které jsou umístěny v půdě nebo na jejím povrchu. V ČR se výpar měří na vybraných stanicích ČHMÚ výparoměrem EWM, který nahradil starší výparoměr GGI 3000.
angl: measurement of evaporation; slov: meranie výparu; něm: Verdunstungsmessung f; rus: измерение испарения  1993-a3
podpořila:
spolupracují: