Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

měřič dohlednosti
angl: visibility meter, visibility recorder; slov: dohľadomer; něm: Sichtweitenmessung f; rus: измеритель видимости  1993-a1
podpořila:
spolupracují: